1. třída

Třídní: Mgr. Eva Nedomová (eva.nedomova@zsnedvedice.cz)

Konzultační hodiny pro rodiče: úterý 13.05 – 13.45       Č – Český jazyk                              HV – Hudební výchova                                          Ne – Mgr. Eva Nedomová
       M – Matematika                            VV – Výtvarná výchova                                          VK – Mgr. Kateřina Vejrostová
       Prv – Prvouka                                 PV – Pracovní výchova
       TV – Tělesná výchova