3. třída

Třídní: Mgr. Jana Tomanová (jana.tomanova@zsnedvedice.cz)

Konzultační hodiny pro rodiče vždy ve čtvrtek 13 – 13.45 hodin.

       Č – Český jazyk                              HV – Hudební výchova                                          To – Mgr. Jana Tomanová
       M – Matematika                            VV – Výtvarná výchova                                          VeL – Mgr. Leona Vejrostová
       A – Anglický jazyk                         PV – Pracovní výchova                                           Sý – Mgr. Iva Sýsová
       Prv – Prvouka                                 TV – Tělesná výchova
 

Informace pro rodiče
Akce třídy