5. třída

Třídní: Mgr. Eva Chalupníková (eva.chalupnikova@zsnedvedice.cz)


       Č – Český jazyk                              HV – Hudební výchova                                          Ch – Mgr. Eva Chalupníková
       M – Matematika                            VV – Výtvarná výchova                                         Sý – Mgr. Iva Sýsová
       A – Anglický jazyk                         PV – Pracovní výchova                                          Ši – Mgr. Eva Šimečková
       Přv – Přírodověda                          TV – Tělesná výchova                                           T – Ing. Jiří Toman
       Vl – Vlastivěda                               Inf – Informatika                                                    Vel – Mgr. Leona Vejrostová