7. třída

Třídní: Mgr. Katka Vejrostová (katka.vejrostova@zsnedvedice.cz)

       Č – Český jazyk                              F – Fyzika                                                               Če – Mgr. Eva Čechová                          
       M – Matematika                            Inf – Informatika                                                   Ch – Mgr. Eva Chalupníková                 
       A – Anglický jazyk                         VV – Výtvarná výchova                                        Pu – Mgr. Petr Punčochář                   
       N – Německý jazyk                       HV – Hudební výchova                                         SG – Mgr. Gabriela Sedlářová          
       D – Dějepis                                     OV – Občanská výchova                                      T – Ing. Jiří Toman
       Př – Přírodopis                               TV – Tělesná výchova                                          VK – Mgr. Kateřina Vejrostová
       Z – Zeměpis                                    PČ – pracovní činnosti                                         VeL – Mgr. Leona Vejrostová 
                                                                                                                                                 ZeE – Bc. et Bc. Eva Zemanová