8. třída

Třídní: Mgr. Gabriela Sedlářová (gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz)

       Č – Český jazyk                                        Inf – Informatika                                                  Če – Mgr. Eva Čechová                          
       M – Matematika                                      VV – Výtvarná výchova                                       Ch – Mgr. Eva Chalupníková                 
       A – Anglický jazyk                                  HV – Hudební výchova                                         Ku – Mgr. Eva Kubíková                
       N – Německý jazyk                                OV – Občanská výchova                                      SG – Mgr. Gabriela Sedlářová          
       D – Dějepis                                              TV – Tělesná výchova                                           T – Ing. Jiří Toman
       Př – Přírodopis                                        PČ – Pracovní činnosti                                          VK – Mgr. Kateřina Vejrostová
       Z – Zeměpis                                             TA – Technická administrativa                           VeL – Mgr. Leona Vejrostová
       F – Fyzika                                                                                                                                  ZeE – Bc. et Bc. Eva Zemanová