Nepovinné předměty

Náboženství – v pátek  od 12 h ve 3. třídě (Zdeněk Chylík)