Vlastivědná soutěž

Žáci osmého ročníku připravili pro své mladší spolužáky ze čtvrté třídy vlastivědnou soutěž, kterou nazvali – Máme rádi Česko.

Na každém z patnácti stanovišť  si žáci vyzkoušeli orientaci na mapě, poznávání míst ČR podle obrázků, vědomostní test, čtyřsměrku, poznávání známých osobností, skládání pojmů a mnoho dalších aktivit. Měli připravené kartičky, do kterých čtvrťáci na jednotlivých stanovištích dostávali body za splnění úkolu.

Po vyhodnocení se na prvním místě umístila Natálie Rossi, druhé místo obsadil Petr Holánek a na třetím místě skončil Michal Buček.

Doufám, že se jim soutěžení líbilo a prožili netradiční hodinu vlastivědy.

Děkuji osmákům za přípravu soutěže

Leona Vejrostová