Provozní informace

Co budou děti potřebovat do MŠ

Kroužek ,,Předškolák“ – začíná ve čtvrtek 26.1.2023
Kroužek bude vždy probíhat 1x za 14 dní v době od 15 hodin do 16 hodin pod vedením paní učitelky Olgy Dudákové.

Termíny kroužků:
26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 5.4., 20.4., 4.5. a 18.5.2023.