POPLATKY ŠD

Úplata za vzdělávání ve školní družině

Podle § 123 odst. 4 školského zákona v platném znění je stanovena výše úplaty za zájmové vzdělávání částka 100,- Kč měsíčně.
Poplatek za školní družinu na školní rok prosíme zasílat na účet školy č. 760 1003 604/0600
Možno 1 000,- Kč na celý školní rok: září – červen /splatnost do konce září/ nebo 400,- Kč září – prosinec /splatnost do konce září/ a 600,- Kč leden – červen /splatnost do konce ledna/.

Do zprávy pro příjemce napsat jméno a třídu dítěte /např. Novák Jan 1. – ŠD/. Je možné také platit hotově za jednotlivé měsíce vedoucí vychovatelce.

Výše úplaty a způsob úhrady /vyhl. č. 74/2005 Sb.,§14/