Nabídka kroužků

Nabídka zájmových kroužků školní rok 2018/2019

Náboženství – v pátek  od 11.30 h v 1. třídě (Zdeněk Chylík)
Sportovní kroužky pro žáky druhého stupně:
Sportovní kroužky jsou zpoplatněny částkou 400 Kč za pololetí.

2. pololetí: únor – květen
Florbal – Ing. Jiří Toman – úterý od 14.15 h do 15.15 h
Mgr. Kateřina Vejrostová
Basketbal pro mladší žáky a žákyně – čtvrtek 14.00 – 15.00
Basketbal pro starší žáky a žákyně – středa od 14.00 – 15.00
Funkční trénink – pátek od 13.30 – 14.30


Taneční kroužek – Radka Večeřováleták – úterý od 15.10 h do 15.55 h

Včelařský kroužek