Nabídka kroužků

Nabídka zájmových kroužků školní rok 2018/2019

Náboženství – v pátek  od 11.30 h v 1. třídě (Zdeněk Chylík)
Sportovní kroužky pro žáky druhého stupně:
Sportovní kroužky jsou zpoplatněny částkou 400 Kč za pololetí. Zahájení od měsíce října.
1. pololetí: říjen – leden
2. pololetí: únor – květen
Florbal – Ing. Jiří Toman – úterý od 14.15 h do 15.15 h
Basketbal – Mgr. Kateřina Vejrostová – středa od 14.15 h do 15.15 h
Zájem o vybraný sportovní kroužek nahlaste vedoucímu kroužku nejpozději do 14. září. Pokud bude naplněna kapacita, obdržíte závaznou přihlášku.

Taneční kroužek – Radka Večeřováleták – úterý od 15.10 h do 15.55 h

Včelařský kroužek