Nabídka kroužků

Nabídka zájmových kroužků školní rok 2019/2020

Náboženství – v pátek  od 12.00 h v 1. třídě (Zdeněk Chylík)
Sportovní kroužky pro žáky druhého stupně:
Sportovní kroužky jsou zpoplatněny částkou 400 Kč za pololetí.

Mgr. Ondřej Smutný
Florbal – středa 14.10 – 15.10
Florbal – čtvrtek 14.10 – 15.10
Mgr. Kateřina Vejrostová
Basketbal – úterý 14.10 – 15.10
Funkční trénink – pátek od 14.10 – 15.10

Taneční kroužek – Radka Večeřováleták – úterý od 15.35 h do 16.20 h