Školní metodik prevence

Kontakt: Mgr. Iva Sýsová e-mail: iva.sysova@zsnedvedice.cz 

Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou:

  • koordinuje tvorbu Minimálního preventivního programu a kontroluje jeho realizaci,
  • vede pedagogické pracovníky v oblasti vyhledávání problémových projevů chování,
  • vede preventivní práce se třídou,
  • kontaktuje odborná pracoviště v případě výskytu sociálně patologických jevů,
  • shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích,
  • vede písemné záznamy o činnosti,
  • zajišťuje nabídky programů,
  • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů.