Finanční prostředky z EU – výzva č. 22

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Nedvědiceregistrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003099

 

Od 1. 2. 2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 964.206,- Kč hradíme tyto aktivity:
Školní asistent – personální podpora ZŠ
Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin_Mentoring
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 32 hodin
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Školní asistent – personální podpora MŠ
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ