Provozní informace

Vnitřní řád ŠD
Plán akcí na rok 2022/2023

Provoz: 6.15 – 7.15 hod.   a   11.00 – 16.00 hod.

Výše úplaty a způsob úhrady /vyhl. č. 74/2005 Sb.,§14/
Změna úplaty ŠD – od  ledna  do dubna 2021

Úplata za vzdělávání ve školní družině

Podle § 123 odst. 4 školského zákona v platném znění je stanovena výše úplaty za zájmové vzdělávání částka 100,- Kč měsíčně.

Poplatek za školní družinu na školní rok prosíme zasílat na účet školy č. 760 1003 604/0600

Možno 1 000,- Kč na celý školní rok: září – červen /splatnost do konce září/

nebo 400,- Kč září – prosinec /splatnost do konce září/

a 600,- Kč leden – červen /splatnost do konce ledna/

Do zprávy pro příjemce napsat jméno a třídu dítěte /např. Novák Jan 1. – ŠD/.

Je možné také platit hotově za jednotlivé měsíce vedoucí vychovatelce.

 Omluvenka ŠD