Provozní informace

Provoz: 6.15 – 7.15 hod.   a   11.00 – 16.00 hod.

Výše úplaty a způsob úhrady /vyhl. č. 74/2005 Sb.,§14/

Poplatek: 100 Kč/měsíc
Placení:
    září – prosinec do 30. 9. 2017
                  leden – červen do 31. 1. 2018

poukazujte na účet: 7601003604/0600 nebo vedoucí ŠD

 Omluvenka ŠD