Finanční prostředky z EU – výzva č. 02_22_00202_22_002

Společně k cíli, registrační číslo projektu:   CZ.02.02.XX/00/22_002/0006246      

Od 1. 9. 2023 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem projektu je  zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Z finančních prostředků v celkové výši 1.494.965,- Kč hradíme tyto aktivity:

– Školní asistent MŠ

– Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

– Školní asistent ZŠ

– Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

– Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD

– Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD