Zápis do 1. třídy

Registrace k zápisu – od 1. 4. 2024
Pozvánka k zápisu na školní rok 2024/2025

Organizace zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2024/2025 – aktualizováno 27. 2. 2024
Postup přijímání žáků – aktualizováno 27. 2. 2024

Informace o dítěti – zápisní lístek – aktualizováno 27. 2. 2024
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – aktualizováno 27. 2. 2024
Žádost o odklad povinné školní docházky – aktualizováno 27. 2. 2024

Obecné informace k zápisu – aktualizováno 27. 2. 2024
Desatero pro rodiče – aktualizováno 27. 2. 2024