Zápis do 1. třídy

Organizace zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022 – aktualizováno 16. 3. 2021
Postup přijímání žáků – aktualizováno 26. 2. 2021

Desatero pro rodiče – aktuální k 26. 2. 2021
Informace o dítěti – zápisní lístek – aktuální k 26. 2. 2021
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – aktualizováno 26. 2. 2021
Žádost o odklad povinné školní docházky – aktuální k 26. 2. 2021

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce MŠMT