Zápis do 1. třídy

Registrace k zápisu – od 3. 4. 2023
Pozvánka k zápisu na školní rok 2023/2024

Organizace zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2023/2024 – aktualizováno 28. 2. 2023
Postup přijímání žáků – aktualizováno 28. 2. 2023

Informace o dítěti – zápisní lístek – aktualizováno 28. 2. 2023
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – aktualizováno 28. 2. 2023
Žádost o odklad povinné školní docházky – aktualizováno 28. 2. 2023

Obecné informace k zápisu – aktualizováno 28. 2. 2023
Desatero pro rodiče – aktualizováno 28. 2. 2023
Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce MŠMT