Zápis do 1. třídy

Registrace k zápisu – od 1. 4. 2022
Pozvánka k zápisu na školní rok 2022/2023

Organizace zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2022/2023 – aktualizováno 2. 3. 2022
Postup přijímání žáků – aktualizováno 2. 3. 2022

Informace o dítěti – zápisní lístek – aktuální k 2. 3. 2022
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – aktualizováno 2. 3. 2022
Žádost o odklad povinné školní docházky – aktuální k 2. 3. 2022

Obecné informace k zápisu – aktuální k 2. 3. 2022
Desatero pro rodiče – aktuální k 2. 3. 2022
Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce MŠMT