Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Nedvědice,
okres Brno – venkov, příspěvková organizacemapa

Adresa:
Nedvědice 80
592 62

IČO: 43380107
REDIZO: 600 130 177

Tel.: 566 566 223, 603 200 832

E-mail:  skola@nedvedice.cz

ID datové schránky: zfkmfnc

Bankovní spojení školy:  č. ú.: 7601003604/0600

Ředitelka školy                                                       Zástupce ředitelky:
Mgr. Eva Šimečková                                                    Mgr. Petr Punčochář
Tel.: 566 565 223                                                         Tel.: 603 200 832, 566 566 223
E-mail: reditelka@zsnedvedice.cz                             E-mail: petr.puncochar@zsnedvedice.cz

Účetní                                                                            Vedení pokladny
Lenka Prokopová                                                          Soňa Packová
E-mail: nemcova.ucto@centrum.cz

ŠD, vedoucí vychovatelka                                       MŠ, vedoucí učitelka
Eva Zemanová                                                               Alena Slámová
Tel.: 566 565 224, 734 530 003                                  Tel.: 731 658 648
E-mail: eva.zemanova.sd@zsnedvedice.cz               E-mail:alena.slamova@zsnedvedice.cz

Vedoucí ŠJ                                                                  Výchovná poradkyně:
Soňa Packová                                                                 Mgr. Bc. Leona Vejrostová
Tel.: 566 566 137                                                            tel.: 734 501 270
E-mail: sona.packova@zsnedvedice.cz                      E-mail: leona.vejrostova@zsnedvedice.cz