Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Nedvědice,
okres Brno – venkov, příspěvková organizacemapa

Adresa:
Nedvědice 80
592 62

IČO: 43380107
REDIZO: 600 130 177

Tel.: 566 566 223, 603 200 832

E-mail:  skola@nedvedice.cz

ID datové schránky: zfkmfnc

Bankovní spojení školy:  č. ú.: 7601003604/0600

Bankovní spojení školy: č. ú.: 262595585/0600
– platby rodičů za pomůcky, výlety a exkurze

Ředitelka školy                                                       Zástupce ředitelky:
Mgr. Eva Šimečková                                                    Mgr. Petr Punčochář
Tel.: 566 565 223                                                         Tel.: 603 200 832, 566 566 223
E-mail: reditelka@zsnedvedice.cz                             E-mail: petr.puncochar@zsnedvedice.cz

Výchovná poradkyně:                                            
 Mgr. Bc. Leona Vejrostová                                    
 E-mail: leona.vejrostova@zsnedvedice.cz

ŠD, vedoucí vychovatelka                                       Zástupkyně ředitelky pro MŠ
Hana Bublánová                                                            Ludmila Skulová
Tel.: 566 565 224, 602 773 305                                  Tel.: 731 658 648
E-mail: hana.bublanova@zsnedvedice.cz                 E-mail:ludmila.havrankova@zsnedvedice.cz

Účetní                                                                            Vedení pokladny
Dana Koukolová                                                            Soňa Packová
E-mail: dana.koukolova@zsnedvedice.cz