Finanční prostředky z EU – výzva č.80

Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Nedvědice III,  registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020665

Od 1. 9. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 766.167,- Kč hradíme tyto aktivity:

– Školní asistent – personální podpora MŠ

– Využití ICT ve vzdělávání v MŠ – 64 hodin/64 týdnů

– Projektový den ve výuce MŠ

– Školní asistent  personální podpora ZŠ

– Klub pro žáky ZŠ

– Projektový den ve výuce ZŠ

– Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ