Finanční prostředky z EU – výzva č.63

Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Nedvědice II., registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013069

Od 1. 8. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 1.229.658,- Kč hradíme tyto aktivity:

– Školní asistent – personální podpora MŠ

– Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ

– Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT

– Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv (MŠ)

– Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ

– Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 64 hodin/64 týdnů

– Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

– Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ

– Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj

– Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – projektová výuka

– Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv (ZŠ)

– Klub pro účastníky ŠD/ŠK – čtenářský klub

– Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost