Dokumenty

Školní řád platný od 3. 9. 2018
Pravidla pro hodnocení

Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění
Posuzování zapomínání a způsob evidence – 1. stupeň
Upřesnění Pravidel pro udělování kázeňských opatření a snížených známek z chování pro žáky 2. stupně

Informační leták 2019/2020 – s aktualizací od října

ŠVP – od 1. 9. 2016 vstupuje v platnost nový dokument, který je k nahlédnutí ve škole.

Program poradenských služeb ve škole
Plán práce ŠPP
Minimální preventivní program
Krizový plán
Opatření k zabezpečení areálu školy
Opatření v rámci důkladnějšího zabezpečení školní budovy
Kamerový systém
Rozpočet na rok 2018
Rozpočet na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021

Dlouhodobý plán – koncepční záměry školy a úkoly v období 2016 – 2020

Výroční zprávy:

2018/2019         přílohy
2017/2018         přílohy
2016/2017         přílohy   č. 1      č. 2      č. 3
2015/2016         přílohy   č. 1      č. 2      č. 3
2014/2015         přílohy   č. 1      č. 2      č. 3