Dokumenty

Školní řád platný od 1. 9. 2022 včetně příloh

Informační leták 2022/2023
Leták – základní informace o škole

Zřizovací listina

ŠVP – od 1. 9. 2016 vstupuje v platnost nový dokument, který je k nahlédnutí ve škole.

ŠVP – od 1. 9. 2021 vstupuje v platnost nový dokument, který nabíhá od 1., 4. a 6. třídy.

Koncepční záměry rozvoje školy na období 2021 – 2026

Plán práce 2022/2023
Akce MŠ na školní rok 2022/2023
Plán práce EVVO 2022/2023
Plán spolupráce MŠ a ZŠ Nedvědice 2022-2023

Program poradenských služeb ve škole od 1. 9. 2022
Plán práce ŠPP 2022/2023
Plán výchovného poradenství 2022/2023
Plán kariérového poradce 2022/2023
Minimální preventivní program 2022/2023
Krizový plán 2022/2023
Opatření k zabezpečení areálu školy
Opatření v rámci důkladnějšího zabezpečení školní budovy – aktualizace 10. 11. 2021
Kamerový systém – aktualizace 15. 11. 2021

Návrh rozpočtu na rok 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2025

Rozpočet na rok 2023
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2025

Výroční zprávy:

2021/2022         přílohy
2020/2021        příloha č. 2
2019/2020        přílohy
2018/2019         přílohy
2017/2018         přílohy
2016/2017         přílohy   č. 1      č. 2      č. 3
2015/2016         přílohy   č. 1      č. 2      č. 3
2014/2015         přílohy   č. 1      č. 2      č. 3