Dokumenty

Školní řád platný od 4. 9. 2017
Pravidla pro hodnocení
 
Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění
Posuzování zapomínání a způsob evidence – 1. stupeň
Upřesnění Pravidel pro udělování kázeňských opatření a snížených známek z chování pro žáky 2. stupně

ŠVP – od 1. 9. 2016 vstupuje v platnost nový dokument, který je k nahlédnutí ve škole.

Opatření v rámci důkladnějšího zabezpečení školní budovy
Kamerový systém
Rozpočet na rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2020

Dlouhodobý plán – koncepční záměry školy a úkoly v období 2016 – 2020

Výroční zprávy: 2016/2017         přílohy   č. 1      č. 2      č. 3
                            2015/2016         přílohy   č. 1      č. 2      č. 3
                            2014/2015         přílohy   č. 1      č. 2      č. 3