Dokumenty

Školní řád platný od 8. 9. 2021
Pravidla pro hodnocení od 8. 9. 2021
Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění od 8. 9. 2021
Upřesnění Pravidel pro udělování kázeňských opatření a snížených známek z chování pro žáky 1. a 2. stupně od 8. 9. 2021

Informační leták 2020/2021
Leták – základní informace o škole
Zřizovací listina

ŠVP – od 1. 9. 2016 vstupuje v platnost nový dokument, který je k nahlédnutí ve škole.

Plán práce 2021/2022
Akce MŠ na školní rok 2021-2022
Plán práce EVVO 2021/2022
Plán práce 2. stupeň 2021 – 2022
Minimální preventivní program
Plán spolupráce MŠ a ZŠ Nedvědice 2021-2022

Program poradenských služeb ve škole
Plán práce ŠPP 2020/2021
Plán výchovného poradenství 2020/2021
Plán kariérového poradce 2020/2021
Minimální preventivní program 2020/2021
Krizový plán
Opatření k zabezpečení areálu školy
Opatření v rámci důkladnějšího zabezpečení školní budovy
Kamerový systém
Rozpočet na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2023
Dlouhodobý plán – koncepční záměry školy a úkoly v období 2016 – 2020

Výroční zprávy:

2019/2020        přílohy
2018/2019         přílohy
2017/2018         přílohy
2016/2017         přílohy   č. 1      č. 2      č. 3
2015/2016         přílohy   č. 1      č. 2      č. 3
2014/2015         přílohy   č. 1      č. 2      č. 3