Dokumenty

Školní řád platný od 1. 9. 2023 včetně příloh

Informační leták 2023/2024
Leták – základní informace o škole

Zřizovací listina

Inspekční zpráva z inspekce z 24.4.− 27. 4. 2023

ŠVP – od 1. 9. 2016 vstupuje v platnost nový dokument, který je k nahlédnutí ve škole.

ŠVP – od 1. 9. 2023 vstupuje v platnost nová verze ŠVP 2021, která platí pro všechny třídy kromě deváté, která dokončuje výuku podle ŠVP z roku 2016.

Koncepční záměry rozvoje školy na období 2021 – 2026

Plán práce 2023/2024
Plán práce ICT 2023/2024
Plán práce EVVO 2023/2024
Plán spolupráce MŠ a ZŠ Nedvědice 2023/2024
Akce MŠ na školní rok 2023/2024


Opatření k zabezpečení areálu školy
Opatření v rámci důkladnějšího zabezpečení školní budovy – aktualizace 10. 11. 2021
Kamerový systém – aktualizace 15. 11. 2021

Schválený rozpočet na rok 2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 – 2029

Rozpočet na rok 2023
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2025

Výroční zprávy:

2022/2023 přílohy
2021/2022         přílohy
2020/2021        příloha č. 2
2019/2020        přílohy
2018/2019         přílohy
2017/2018         přílohy
2016/2017         přílohy   č. 1      č. 2      č. 3
2015/2016         přílohy   č. 1      č. 2      č. 3
2014/2015         přílohy   č. 1      č. 2      č. 3