Dokumenty

Školní řád platný od 3. 9. 2018
Dodatek školního řádu č. 1 od 2. 9. 2020
Pravidla pro hodnocení

Hodnocení žáků za 2. pololetí 2019/2020
Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění
Posuzování zapomínání a způsob evidence – 1. stupeň
Upřesnění Pravidel pro udělování kázeňských opatření a snížených známek z chování pro žáky 2. stupně

Informační leták 2020/2021
Leták – základní informace o škole
Zřizovací listina

ŠVP – od 1. 9. 2016 vstupuje v platnost nový dokument, který je k nahlédnutí ve škole.

Program poradenských služeb ve škole
Plán práce ŠPP 2020/2021
Plán výchovného poradenství 2020/2021
Plán kariérového poradce 2020/2021
Minimální preventivní program 2020/2021
Krizový plán
Opatření k zabezpečení areálu školy
Opatření v rámci důkladnějšího zabezpečení školní budovy
Kamerový systém
Rozpočet na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2023
Dlouhodobý plán – koncepční záměry školy a úkoly v období 2016 – 2020

Výroční zprávy:

2019/2020        přílohy
2018/2019         přílohy
2017/2018         přílohy
2016/2017         přílohy   č. 1      č. 2      č. 3
2015/2016         přílohy   č. 1      č. 2      č. 3
2014/2015         přílohy   č. 1      č. 2      č. 3