Dokumenty

Školní řád platný od 8. 9. 2021
Pravidla pro hodnocení od 8. 9. 2021
Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění od 8. 9. 2021
Upřesnění Pravidel pro udělování kázeňských opatření a snížených známek z chování pro žáky 1. a 2. stupně od 8. 9. 2021
Distanční vzdělávání

Informační leták 2021/2022
Leták – základní informace o škole
Zřizovací listina

ŠVP – od 1. 9. 2016 vstupuje v platnost nový dokument, který je k nahlédnutí ve škole.

Plán práce 2021/2022
Akce MŠ na školní rok 2021-2022
Plán práce EVVO 2021/2022
Plán spolupráce MŠ a ZŠ Nedvědice 2021-2022

Program poradenských služeb ve škole od 1. 9. 2021
Plán práce ŠPP 2021/2022
Plán výchovného poradenství 2021/2022
Plán kariérového poradce 2021/2022
Školní psycholog 2021/2022
Minimální preventivní program 2021/2022
Krizový plán 2021/2022
Opatření k zabezpečení areálu školy
Opatření v rámci důkladnějšího zabezpečení školní budovy – aktualizace 10. 11. 2021
Kamerový systém – aktualizace 15. 11. 2021
Rozpočet na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2024
Dlouhodobý plán – koncepční záměry školy a úkoly v období 2016 – 2020

Výroční zprávy:

2020/2021        příloha č. 2
2019/2020        přílohy
2018/2019         přílohy
2017/2018         přílohy
2016/2017         přílohy   č. 1      č. 2      č. 3
2015/2016         přílohy   č. 1      č. 2      č. 3
2014/2015         přílohy   č. 1      č. 2      č. 3