Placení obědů

předem, vždy do konce předcházejícího
měsíce (např.: obědy za září se platí do konce srpna).
Prosíme o bezhotovostní platbu na účet:
218333780/0600

Ceny od 1. 9. 2020
Cena obědu ZŠ:
dítě 7 – 10 r.:        24 Kč,
dítě 11 – 15 r.:      27 Kč,
dítě nad 15 let:   28 Kč.

Stravné MŠ:
……………………..   děti 3-6 roků                   děti 7-10 roků
– přesnídávka           9 Kč                               10 Kč
– oběd                       22 Kč                                24 Kč
– svačinka                  8 Kč                                 8 Kč
Celkem                     39 Kč                            42 Kč