O nás

Naše základní škola se nachází v malebném prostředí na okraji městyse u rybníka v blízkosti hradu Pernštejn. Okolní krajina (např. Chráněná krajinná oblast Chlébské, naučné stezky v okolí hradu Pernštejna…) nabízí ideální podmínky pro vycházky do přírody se žáky. Součástí školy je mateřská škola se dvěma odděleními, která se nachází v samostatné budově.           

Naše základní škola patří mezi úplné základní školy s jedenácti třídami. Jsme škola inkluzivní. Věnujeme se všem žákům, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  Velký význam přikládáme také žákům talentovaným a žákům toužícím po rozvoji ve vybraných aktivitách.

Filozofie školy
O co nám jde?
Zaměření výuky
Vybavenost školy
Dopravní dostupnost, parkování