Personální obsazení

Ředitelka školy: Mgr. Eva Šimečková
reditelka@zsnedvedice.cz
Zástupce ředitelky: Mgr. Petr Punčochář
petr.puncochar@zsnedvedice.cz
Výchovná poradkyně: Mgr. Bc. Leona Vejrostová
leona.vejrostova@zsnedvedice.cz
Konzultace: pondělí 14.30 – 14.45 a dle domluvy
Školní spec. pedagog a školní metodik prevence: Mgr. Iva Sýsová
iva.sysova@zsnedvedice.cz
Konzultace: pondělí od 7.00 – 7.15 nebo dle domluvy

TŘÍDNÍ UČITELÉ:

1. stupeň
třída:

2. stupeň
třída:

DALŠÍ VYUČUJÍCÍ:

Mgr. Eva Šimečková (reditelka@zsnedvedice.cz)
Mgr. Petr Punčochář (petr.puncochar@zsnedvedice.cz)
Ing. Jiří Toman (jiri.toman@zsnedvedice.cz)
Mgr. Dana Cíchová (dana.cichova@zsnedvedice.cz)
RNDr. Vlastimila Opatřilová (vlastimila.opatrilova@zsnedvedice.cz)
Mgr. Petr Vejrosta (petr.vejrosta@zsnedvedice.cz)
Mgr. Ladislava Kobzová (ladislava.kobzova@zsnedvedice.cz)
Mgr. Simona Hanusová (simona.hanusova@zsnedvedice.cz)

ASISTENTKY PEDAGOGA:
Alena Baná (alena.bana@zsnedvedice.cz)
Tereza Čechová (tereza.svecova@zsnedvedice.cz)
Bc. Michaela Doubková (michaela.doubkova@zsnedvedice.cz)
Yvona Halvová (yvona.halvova@zsnedvedice.cz)
Monika Havířová (monika.havirova@zsnedvedice.cz)
Bc. Jitka Jiránková (jitka.jirankova@zsnedvedice.cz)
Leona Kaňková (leona.kankova@zsnedvedice.cz)
Marika Jurmanová Punčochářová (marika.puncocharova@zsnedvedice.cz)
Bc. Lenka Slezáková (lenka.slezakova@zsnedvedice.cz)

ŠKOLNÍ ASISTENT( projekt OP JAK):

Markéta Pučálková (marketa.pucalkova@zsnedvedice.cz)


PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:

Školník a topič: Stanislav Tomášek
Uklízečky:           Marie Tomášková, Helena Prosecká, Olga Vacenovská (olga.vacenovska@zsnedvedice.cz)
Účetní:                 Dana Koukolová (dana.koukolova@zsnedvedice.cz)