Personální obsazení

Ředitelka školy: Mgr. Eva Šimečková
reditelka@zsnedvedice.cz
Zástupce ředitelky: Mgr. Petr Punčochář
petr.puncochar@zsnedvedice.cz
Výchovná poradkyně: Mgr.Bc. Leona Vejrostová
tel.: 734 501 270
leona.vejrostova@zsnedvedice.cz
Konzultace: pondělí 6.30 – 7.00 a dle domluvy
Školní metodik prevence: Mgr. Iva Sýsová
tel.: 724 979 427
iva.sysova@zsnedvedice.cz
Konzultace: pondělí od 14.00 – 15.00 nebo dle domluvy

TŘÍDNÍ UČITELÉ:

1. stupeň
třída:

I.     Mgr. Jana Tomanová            (jana.tomanova@zsnedvedice.cz)
II.    Mgr. Blanka Dvořáková        (blanka.dvorakova@zsnedvedice.cz)
III.  
Mgr. Bc. Leona Vejrostová (leona.vejrostova@zsnedvedice.cz)
IV.  
Mgr. Eva Nedomová           (eva.nedomova@zsnedvedice.cz)
V.    Mgr. Iva Sýsová                   (iva.sysova@zsnedvedice.cz)

2. stupeň
třída:

VI.     Mgr. Gabriela Sedlářová    (gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz)
VII.    Mgr. Bc. Eva Zemanová     (eva.zemanova@zsnedvedice.cz)
VIII.
  Ing. Jiří Toman                     (jiri.toman@zsnedvedice.cz) 
IX.     Mgr. Ondřej Smutný            (ondrej.smutny@zsnedvedice.cz

DALŠÍ VYUČUJÍCÍ:

Mgr. Eva Šimečková          ( reditelka@zsnedvedice.cz)
Mgr. Petr Punčochář          (petr.puncochar@zsnedvedice.cz)
Mgr. Kateřina Vejrostová  (katerina.vejrostova@zsnedvedice.cz)
Mgr. Jana Zítková                    (jana.zitkova@zsnedvedice.cz)
Kateřina Myslivcová               (katerina.myslivcova@zsnedvedice.cz)
Mgr. Petr Vejrosta                       (petr.vejrosta@zsnedvedice.cz)
RNDr. Vlastimila Opatřilová     (vlastimila.opatrilova@zsnedvedice.cz)

ASISTENTKY PEDAGOGA:
Markéta Pučálková
                       (marketa.pucalkova@zsnedvedice.cz)
Hana Bublánová                            (hana.bublanova@zsnedvedice.cz)
Leona Kaňková
                              (leona.kankova@zsnedvedice.cz)
Lucie Glosrová
                               (lucie.glosrova@zsnedvedice.cz)
Bc. Lucie Mitášová
                        (lucie.mitasova@zsnedvedice.cz)
Veronika Houdková
                       (veronika.houdkova@zsnedvedice.cz)
Mgr. Iva Lukasová
(zástup)          (iva.lukasova@zsnedvedice.cz)


PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:

Školník a topič: Stanislav Tomášek
Uklízečky:           Alena Jakešová, Helena Prosecká, Olga Vacenovská
Účetní:                 Lenka Prokopová (nemcova.ucto@centrum.cz)