Personální obsazení

Ředitelka školy: Mgr. Eva Šimečková
reditelka@zsnedvedice.cz
Zástupce ředitelky: Mgr. Petr Punčochář
petr.puncochar@zsnedvedice.cz
Výchovná poradkyně: Mgr.Bc. Leona Vejrostová
tel.: 734 501 270
leona.vejrostova@zsnedvedice.cz
Konzultace: pondělí 6.30 – 7.00 a dle domluvy
Školní metodik prevence: Mgr. Iva Sýsová
tel.: 724 979 427
iva.sysova@zsnedvedice.cz
Konzultace: pondělí od 14.00 – 15.00 nebo dle domluvy

 
 

TŘÍDNÍ UČITELÉ:

1. stupeň
třída:

I.    Mgr. Blanka Dvořáková        (blanka.dvorakova@zsnedvedice.cz)
II.  
Mgr. Bc. Leona Vejrostová (leona.vejrostova@zsnedvedice.cz)
III.
Mgr. Eva Nedomová           (eva.nedomova@zsnedvedice.cz)
IV.  Mgr. Iva Sýsová                   (iva.sysova@zsnedvedice.cz)
V.   Mgr. Jana Tomanová            (jana.tomanova@zsnedvedice.cz)

2. stupeň
třída:
VI.   
Mgr. Ladislava Kobzová     (ladislava.kobzova@zsnedvedice.cz)
VII.
  Ing. Jiří Toman                     (jiri.toman@zsnedvedice.cz)
VIII.
  Mgr. Petr Punčochář          (petr.puncochar@zsnedvedice.cz)
IX.     Mgr. Kateřina Vejrostová (katerina.vejrostova@zsnedvedice.cz)

DALŠÍ VYUČUJÍCÍ:
Mgr. Gabriela Sedlářová              (gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz)
Mgr. Ondřej Smutný                    (ondrej.smutny@zsnedvedice.cz)
Kateřina Myslivcová                   (katerina.myslivcova@zsnedvedice.cz)
Mgr. Petr Vejrosta                        (petr.vejrosta@zsnedvedice.cz)
RNDr. Vlastimila Opatřilová     (vlastimila.opatrilova@zsnedvedice.cz)

ASISTENTKY PEDAGOGA:
Markéta Pučálková
                       (marketa.pucalkova@zsnedvedice.cz)
Dagmar Štreicherová
                   (dagmar.streicherova@zsnedvedice.cz)
Hana Bublánová
                           (hana.bublanova@zsnedvedice.cz)
Leona Kaňková
                              (leona.kankova@zsnedvedice.cz)
Lucie Glosrová
                               (lucie.glosrova@zsnedvedice.cz)
Bc. Lucie Mitášová
                      (lucie.mitasova@zsnedvedice.cz)
Veronika Houdková
                     (veronika.houdkova@zsnedvedice.cz)


PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:

Školník a topič: Stanislav Tomášek
Uklízečky:           Alena Jakešová, Helena Prosecká, Jana Sísová
Účetní:                 Lenka Prokopová (nemcova.ucto@centrum.cz)