Personální obsazení

Ředitelka školy: Mgr. Eva Šimečková
reditelkazsnedvedice@seznam.cz
Zástupce ředitelky: Mgr. Petr Punčochář
puncochar.petr@gmail.com
Výchovná poradkyně: Mgr.Bc. Leona Vejrostová
tel.: 734 501 270
vejrostovaleona@seznam.cz
Konzultace: pondělí 6.30 – 7.00 a dle domluvy
Metodik prevence: Mgr.Bc. Leona Vejrostová

Školní speciální pedagog: Mgr. Iva Sýsová
Konzultace: pondělí od 14.00 – 15.00 nebo dle domluvy
 

TŘÍDNÍ UČITELÉ:

1. stupeň
třída:
I.      Mgr. Eva Nedomová      (zs.nedomova@seznam.cz)
II.     Mgr. Eva Kubíková          (e.kubikova@post.cz)
III.    Mgr. Jana Tomanová       (tomanova412@email.cz)
IV.    Mgr. Blanka Dvořáková  (blankadvorakova.61@seznam.cz)
V.     Mgr. Eva Chalupníková   (chalupnikova.skola@seznam.cz)

2. stupeň
třída:
VI.      Mgr. Eva Čechová               (eka@post.cz)
VII.    Mgr. Kateřina Vejrostová    (k.vejrostova@centrum.cz)
VIII.  Mgr. Gabriela Sedlářová     (g.sedlarova@seznam.cz)
IX.     Ing. Jiří Toman                      (tomanjirii@seznam.cz)

DALŠÍ VYUČUJÍCÍ:
Mgr. Iva Sýsová                        (iva.sysova@zsnedvedice.cz)
Bc. Eva Zemanová                   (requin@email.cz)

ASISTENTKY PEDAGOGA:
Markéta Pučálková
Dagmar Štreicherová
Hana Bublánová 
                   (bublanova.hana@seznam.cz)
Leona Kaňková
Lucie Glosrová


PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:

Školník a topič: Stanislav Tomášek
Uklízečky:           Alena Jakešová, Helena Prosecká, Jana Sísová
Účetní:                 Lenka Prokopová (nemcova.ucto@centrum.cz)