Personální obsazení

Ředitelka školy: Mgr. Eva Šimečková
reditelka@zsnedvedice.cz
Zástupce ředitelky: Mgr. Petr Punčochář
petr.puncochar@zsnedvedice.cz
Výchovná poradkyně: Mgr.Bc. Leona Vejrostová
tel.: 734 501 270
leona.vejrostova@zsnedvedice.cz
Konzultace: pondělí 6.30 – 7.00 a dle domluvy
Metodik prevence: Mgr.Bc. Leona Vejrostová

Školní speciální pedagog: Mgr. Iva Sýsová
Konzultace: pondělí od 14.00 – 15.00 nebo dle domluvy
 

TŘÍDNÍ UČITELÉ:

1. stupeň
třída:
I.      Mgr. Eva Nedomová          (eva.nedomova@zsnedvedice.cz)
II.     Mgr. Eva Kubíková             (eva.kubikova@zsnedvedice.cz)
III.    Mgr. Jana Tomanová         (jana.tomanova@zsnedvedice.cz)
IV.    Mgr. Blanka Dvořáková    (blanka.dvorakova@zsnedvedice.cz)
V.     Mgr. Eva Chalupníková      (eva.chalupnikova@zsnedvedice.cz)

2. stupeň
třída:
VI.      Mgr. Eva Čechová             (eva.cechova@zsnedvedice.cz)
VII.    Mgr. Kateřina Vejrostová  (katerina.vejrostova@zsnedvedice.cz)
VIII.  Mgr. Gabriela Sedlářová    (gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz)
IX.     Ing. Jiří Toman                      (jiri.toman@zsnedvedice.cz)

DALŠÍ VYUČUJÍCÍ:
Mgr. Iva Sýsová                             (iva.sysova@zsnedvedice.cz)
Bc. Eva Zemanová                         (eva.zamenova@zsnedvedice.cz)

ASISTENTKY PEDAGOGA:
Markéta Pučálková
                       (marketa.pucalkova@zsnedvedice.cz)
Dagmar Štreicherová
                   (dagmar.streicherova@zsnedvedice.cz)
Hana Bublánová
                           (hana.bublanova@zsnedvedice.cz)
Leona Kaňková
                              (leona.kankova@zsnedvedice.cz)
Lucie Glosrová
                               (lucie.glosrova@zsnedvedice.cz)


PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:

Školník a topič: Stanislav Tomášek
Uklízečky:           Alena Jakešová, Helena Prosecká, Jana Sísová
Účetní:                 Lenka Prokopová (nemcova.ucto@centrum.cz)