Personální obsazení

Ředitelka školy: Mgr. Eva Šimečková
reditelka@zsnedvedice.cz
Zástupce ředitelky: Mgr. Petr Punčochář
petr.puncochar@zsnedvedice.cz
Výchovná poradkyně: Mgr.Bc. Leona Vejrostová
tel.: 734 501 270
leona.vejrostova@zsnedvedice.cz
Konzultace: pondělí 6.30 – 7.00 a dle domluvy

Školní speciální pedagog: Mgr. Iva Sýsová
Školní metodik prevence:
Mgr. Iva Sýsová
tel.: 724 979 427
iva.sysova@zsnedvedice.cz
Konzultace: pondělí od 14.00 – 15.00 nebo dle domluvy
 
 

TŘÍDNÍ UČITELÉ:

1. stupeň
třída:

I.     Mgr. Bc. Leona Vejrostová (leona.vejrostova@zsnedvedice.cz)
II.  
  Mgr. Eva Nedomová           (eva.nedomova@zsnedvedice.cz)
III.   Mgr. Eva Kubíková              (eva.kubikova@zsnedvedice.cz)
IV.   Mgr. Jana Tomanová          (jana.tomanova@zsnedvedice.cz)
V.    Mgr. Blanka Dvořáková     (blanka.dvorakova@zsnedvedice.cz)

2. stupeň
třída:
VI.
    Ing. Jiří Toman                    (jiri.toman@zsnedvedice.cz)
VII.
   Mgr. Petr Punčochář          (petr.puncochar@zsnedvedice.cz)
VIII.  Mgr. Kateřina Vejrostová   (katerina.vejrostova@zsnedvedice.cz)
IX.    Mgr. Gabriela Sedlářová    (gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz)
      
DALŠÍ VYUČUJÍCÍ:
Mgr. Iva Sýsová                             (iva.sysova@zsnedvedice.cz)
Mgr. Eva Chalupníková                (eva.chalupnikova@zsnedvedice.cz)
Mgr. Ladislava Kobzová              (ladislava.kobzova@zsnedvedice.cz)
Mgr. Petr Vejrosta                        (petr.vejrosta@zsnedvedice.cz)
Ing. František Sedlář                   (frantisek.sedlar@zsnedvedice.cz)

ASISTENTKY PEDAGOGA:
Markéta Pučálková
                       (marketa.pucalkova@zsnedvedice.cz)
Dagmar Štreicherová
                   (dagmar.streicherova@zsnedvedice.cz)
Hana Bublánová
                           (hana.bublanova@zsnedvedice.cz)
Leona Kaňková
                              (leona.kankova@zsnedvedice.cz)
Lucie Glosrová
                               (lucie.glosrova@zsnedvedice.cz)
Marika Jurmanová Punčochářová
 (marika.puncocharova@zsnedvedice.cz)
Jolana Kadlecová
                            (jolana.kadlecova@zsnedvedice.cz)


PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:

Školník a topič: Stanislav Tomášek
Uklízečky:           Alena Jakešová, Helena Prosecká, Jana Sísová
Účetní:                 Lenka Prokopová (nemcova.ucto@centrum.cz)