Personální obsazení

Ředitelka školy: Mgr. Eva Šimečková
reditelka@zsnedvedice.cz
Zástupce ředitelky: Mgr. Petr Punčochář
petr.puncochar@zsnedvedice.cz
Výchovná poradkyně: Mgr.Bc. Leona Vejrostová
tel.: 734 501 270
leona.vejrostova@zsnedvedice.cz
Konzultace: pondělí 6.30 – 7.00 a dle domluvy
Školní metodik prevence: Mgr. Iva Sýsová
tel.: 724 979 427
iva.sysova@zsnedvedice.cz
Konzultace: pondělí od 14.00 – 15.00 nebo dle domluvy
Školní psycholog: Mgr.Hana Kubecová
hana.kubecova@zsnedvedice.cz
Konzultace:

TŘÍDNÍ UČITELÉ:

1. stupeň
třída:

I.   Mgr. Bc. Leona Vejrostová (leona.vejrostova@zsnedvedice.cz)
II.  Mgr. Jana Tomanová          (jana.tomanova@zsnedvedice.cz)
III. Mgr. Blanka Dvořáková   (blanka.dvorakova@zsnedvedice.cz)
IV.  Mgr. Iva Sýsová                   (iva.sysova@zsnedvedice.cz)
V.  
Mgr. Eva Nedomová         (eva.nedomova@zsnedvedice.cz)

2. stupeň
třída:

VI.     Mgr. Ondřej Smutný            (ondrej.smutny@zsnedvedice.cz)
VII.    Mgr. Gabriela Sedlářová    (gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz)
VIII.
  Mgr. Bc. Eva Zemanová     (eva.zemanova@zsnedvedice.cz)
IX.      Mgr. Kateřina Vejrostová  (katerina.vejrostova@zsnedvedice.cz)

DALŠÍ VYUČUJÍCÍ:

Mgr. Eva Šimečková          (reditelka@zsnedvedice.cz)
Mgr. Petr Punčochář          (petr.puncochar@zsnedvedice.cz)
Ing. Jiří Toman                   (jiri.toman@zsnedvedice.cz)
Ing. Jana Švancarová            (jana.svancarova@zsnedvedice.cz)
Kateřina Myslivcová            (katerina.myslivcova@zsnedvedice.cz)
Mgr. Petr Vejrosta                 (petr.vejrosta@zsnedvedice.cz)
Mgr. Iva Lukasová             (iva.lukasova@zsnedvedice.cz)

ASISTENTKY PEDAGOGA:
Markéta Pučálková
                       (marketa.pucalkova@zsnedvedice.cz)
Hana Bublánová                            (hana.bublanova@zsnedvedice.cz)
Leona Kaňková
                            (leona.kankova@zsnedvedice.cz)
Lucie Glosrová
                            (lucie.glosrova@zsnedvedice.cz)
Bc. Lucie Mitášová
                        (lucie.mitasova@zsnedvedice.cz)
Bc. Lenka Slezáková
                       (lenka.slezakova@zsnedvedice.cz)PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:

Školník a topič: Stanislav Tomášek
Uklízečky:           Alena Jakešová, Helena Prosecká, Olga Vacenovská (olga.vacenovska@zsnedvedice.cz)
Účetní:                 Lenka Prokopová (nemcova.ucto@centrum.cz)
Kancelář: Tereza Švecová (tereza.svecova@zsnedvedice.cz)