Personální obsazení

Ředitelka školy: Mgr. Eva Šimečková
reditelka@zsnedvedice.cz
Zástupce ředitelky: Mgr. Petr Punčochář
petr.puncochar@zsnedvedice.cz
Výchovná poradkyně: Mgr. Bc. Leona Vejrostová
tel.: 734 501 270
leona.vejrostova@zsnedvedice.cz
Konzultace: pondělí 14.30 – 14.45 a dle domluvy
Školní spec. pedagog a školní metodik prevence: Mgr. Iva Sýsová
tel.: 724 979 427
iva.sysova@zsnedvedice.cz
Konzultace: pondělí od 7.00 – 7.15 nebo dle domluvy

TŘÍDNÍ UČITELÉ:

1. stupeň
třída:

I.   Mgr. Eva Nedomová (eva.nedomova@zsnedvedice.cz)
II.  Mgr. Bc. Leona Vejrostová (leona.vejrostova@zsnedvedice.cz)
III. Mgr. Jana Tomanová (jana.tomanova@zsnedvedice.cz)
IV.  Mgr. Dominika Štarhová (dominika.starhova@zsnedvedice.cz)
V.  
Mgr. Blanka Dvořáková (blanka.dvorakova@zsnedvedice.cz)

2. stupeň
třída:

VI.A   Mgr. Kateřina Vejrostová (katerina.vejrostova@zsnedvedice.cz)
VI.B Ing. Jana Švancarová (jana.svancarova@zsnedvedice.cz)
VII.    Mgr. Iva Sýsová (iva.sysova@zsnedvedice.cz)
VIII.
A  Mgr. Gabriela Sedlářová (gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz)
VIII.B Mgr. Iva Lukasová (iva.lukasova@zsnedvedice.cz)
IX.      Mgr. Bc. Eva Zemanová (eva.zemanova@zsnedvedice.cz)

DALŠÍ VYUČUJÍCÍ:

Mgr. Eva Šimečková (reditelka@zsnedvedice.cz)
Mgr. Petr Punčochář (petr.puncochar@zsnedvedice.cz)
Ing. Jiří Toman (jiri.toman@zsnedvedice.cz)
Mgr. Dana Cíchová (dana.cichova@zsnedvedice.cz)
RNDr. Vlastimila Opatřilová (vlastimila.opatrilova@zsnedvedice.cz)
Mgr. Petr Vejrosta (petr.vejrosta@zsnedvedice.cz)
Mgr. Ladislava Kobzová (ladislava.kobzova@zsnedvedice.cz)
Bc. Simona Hanusová (simona.hanusova@zsnedvedice.cz)

ASISTENTKY PEDAGOGA:
Yvona Halvová (yvona.halvova@zsnedvedice.cz)
Monika Havířová (monika.havirova@zsnedvedice.cz)
Bc. Jitka Jiránková (jitka.jirankova@zsnedvedice.cz)
Leona Kaňková (leona.kankova@zsnedvedice.cz)
Bc. Lucie Mitášová (lucie.mitasova@zsnedvedice.cz)
Markéta Pučálková (marketa.pucalkova@zsnedvedice.cz)
Marika Jurmanová Punčochářová (marika.puncocharova@zsnedvedice.cz)
Bc. Lenka Slezáková (lenka.slezakova@zsnedvedice.cz)
Tereza Švecová (tereza.svecova@zsnedvedice.cz)


PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:

Školník a topič: Stanislav Tomášek
Uklízečky:           Alena Jakešová, Helena Prosecká, Olga Vacenovská (olga.vacenovska@zsnedvedice.cz)
Účetní:                Dana Koukolová (dana.koukolova@zsnedvedice.cz)
Kancelář: Tereza Švecová (tereza.svecova@zsnedvedice.cz)