Projekt Restart

Cílem je především restart třídního klimatu na Základní škole Nedvědice. Pomocí utužování kolektivu, zlepšení vztahů mezi žáky a žáky s učiteli dosáhnout příjemného prostředí ve škole, většího vlivu etické výchovy ve výuce, vhodné komunikace, spolupráce a kreativity. Pro učitele bude tento projekt motivací, jak dále pracovat se svou třídou.

Očekáváme, že učitelé uvidí třídu v jiném světle, v jiných situacích, za jiných okolností, budou v tu chvíli „pozorovatelé“, třídu blíže poznají a uvidí jejich reakce na dané podněty. Budou tedy lépe vědět, jak s nimi pracovat dál. A snad se dostaví kýžený restart.

Projekt je zacílen na žáky prvního i druhého stupně běžné základní školy, kde jsou integrováni žáci se SVP i mentálním postižením.