Personální obsazení

Vedoucí vychovatelka: Eva Zemanová   (evazemanova46@seznam.cz)
1. oddělení:   Eva Zemanová
2. oddělení:   Jana Dvořáčková                      (jana17d@seznam.cz)
3. oddělení:   Ing. Božena Sedlářová           (bsedlarova@seznam.cz)