Personální obsazení

Vedoucí vychovatelka: Eva Zemanová   (eva.zemanova.sd@zsnedvedice.cz)
1. oddělení:   Eva Zemanová
2. oddělení:   Jana Dvořáčková                      (jana.dvorackova@zsnedvedice.cz)
Dagmar Štreicherová (zástup)                        (dagmar.streicherova@zsnedvedice.cz)
3. oddělení:   Ing. Božena Sedlářová           (bozena.sedlarova@zsnedvedice.cz)