Zápis do MŠ

Pozvánka k zápisu – aktualizováno 5. 4. 2024

Rezervační systém – od 25. 4. 2024

Informace k průběhu zápisu pro rodiče – aktualizováno 9. 4. 2024

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – aktualizováno 5. 4. 2024

Zápisní lístek– aktualizováno 5. 4. 2024

Čestné prohlášení – aktualizováno 5. 4. 2024

Vyjádření lékaře – aktualizováno 5. 4. 2024

Kritéria pro přijímaní dětí do mateřské školy – aktualizováno 5. 4. 2024

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Co by děti před nástupem do MŠ měly umět

Co budou děti potřebovat do mateřské školy

Stanovisko MŠMT k zápisu k předškolnímu vzdělávání