Zápis do MŠ

Pozvánka k zápisu – aktualizováno 8. 4. 2022

Informace k průběhu zápisu pro rodiče – aktualizováno 27. 4. 2022

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – aktualizováno 8. 4. 2022

Zápisní lístek– aktualizováno 8. 4. 2022

Čestné prohlášení – aktualizováno 8. 4. 2022

Vyjádření lékaře – aktualizováno 27. 4. 2022

Přihláška do ŠJ pro MŠ – aktualizováno 8. 4. 2022

Dětský očkovací kalendář

Kritéria pro přijímaní dětí do mateřské školy – aktualizováno 8. 4. 2022

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Co by děti před nástupem do MŠ měly umět

Co budou děti potřebovat do mateřské školy

Stanovisko MŠMT k zápisu k předškolnímu vzdělávání