Zápis do MŠ

Pozvánka k zápisu – aktualizováno 18. 4. 2023

Informace k průběhu zápisu pro rodiče – aktualizováno 21. 4. 2023

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – aktualizováno 18. 4. 2023

Zápisní lístek– aktualizováno 18. 4. 2023

Čestné prohlášení – aktualizováno 18. 4. 2023

Vyjádření lékaře – aktualizováno 18 4. 2023

Kritéria pro přijímaní dětí do mateřské školy – aktualizováno 24. 4. 2023

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Co by děti před nástupem do MŠ měly umět

Co budou děti potřebovat do mateřské školy

Stanovisko MŠMT k zápisu k předškolnímu vzdělávání