Zápis do MŠ

Informace k zápisu pro rodiče – aktualizováno 6. 4. 2021

Evidenční list pro dítě v mateřské škole včetně lékařského potvrzení – aktualizováno 6. 4. 2021

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – aktualizováno 6. 4. 2021

Čestné prohlášení – aktualizováno 6. 4. 2021

Přihláška do ŠJ pro MŠ – aktualizováno 6. 4. 2021

Dětský očkovací kalendář

Kritéria pro přijímaní dětí do mateřské školy – aktualizováno 17. 3. 2021

Opatření MŠMT k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Co by děti před nástupem do MŠ měly umět

Co budou děti potřebovat do mateřské školy

Stanovisko MŠMT k zápisu k předškolnímu vzdělávání