Personální obsazení, kontakty

Mapa

Školné
Částku 150,-Kč/měsíc je třeba platit do konce měsíce
(na září v září) č. účtu: 7601003604/0600.

E-mail: ms@nedvedice.cz

Vedoucí učitelka: Alena Slámová (tel.: 731658648)

 1. třída (žlutá): 27 dětí (tel.: 731658648)
učitelky:
Olga Dudáková
Alena Slámová

 2. třída (červená): 27 dětí (tel.: 731658649)
učitelky:
Alena Štouračová
Jolana Hadravová (jolana.kadlecova@zsnedvedice.cz)

Provozní zaměstnanci:
Školnice: Ludmila Havránková
Kuchařka ve výdejně: Jitka Koumalová