Personální obsazení, kontakty

Mapa

Školné
Částku 200,-Kč/měsíc je třeba platit do 15. dne v měsíci
(na září v září) č. účtu: 7601003604/0600.

E-mail: alena.slamova@zsnedvedice.cz

Zástupkyně pro MŠ: Alena Slámová (tel.: 731658648)

 1. třída (žlutá): 27 dětí (tel.: 731658648)
učitelky:
Olga Dudáková (olga.dudakova@zsnedvedice.cz)
Alena Slámová (alena.slamova@zsnedvedice.cz)

 2. třída (červená): 27 dětí (tel.: 731658649)
učitelky:
Alena Štouračová (alena.stouracova@zsnedvedice.cz)
Bc. Jolana Hadravová (jolana.kadlecova@zsnedvedice.cz)
Ludmila Havránková  (ludmila.havrankova@zsnedvedice.cz)
školní asistent: Ing. Božena Sedlářová

Provozní zaměstnanci:
Školnice: Ludmila Havránková
Kuchařka ve výdejně: Jitka Koumalová