Personální obsazení, kontakty

Mapa

Školné
Částku 200,-Kč/měsíc je třeba platit do 15. dne v měsíci
(na září v září) č. účtu: 7601003604/0600.

 

Zástupkyně pro MŠ: Ludmila Skulová (tel.: 731658649)
E-mail: ludmila.havrankova@zsnedvedice.cz

 1. patro Včeličky (tel.: 731658648)
učitelky:
Olga Dudáková (olga.dudakova@zsnedvedice.cz)
Alena Štouračová (alena.stouracova@zsnedvedice.cz)

 2. patro Berušky (tel.: 731658649)
učitelky:
Ludmila Skulová (ludmila.havrankova@zsnedvedice.cz)
Lucie Mitášová  (lucie.mitasova@zsnedvedice.cz)

Provozní zaměstnanci:
Školní asistent (projekt OP JAK): Ing. Božena Sedlářová
Školnice: Ludmila Havránková
Uklízečka: Olga Vacenovská
Kuchařka ve výdejně: Jitka Koumalová