Odhlašování obědů

nejpozději 1 den předem do 8.00 hod. (tel.: 566 566 137).
Oběd pro nemocné dítě je možné odebrat domů pouze
1. den nemoci nebo vyměnit s jiným žákem.