Členové

Složení školské rady na volební období 2023 – 2025

Předseda:
Ing. Ivona Klusáková , tel: 723 145 244, ivona.doubkova@gmail.com – zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků

Členové:
Mgr. Ilona Lukášková, tel.: 734 630 450, ilonice@centrum.cz – zástupce zřizovatele
Mgr. Gabriela Sedlářová – zástupce pedagogických pracovníků