Členové

Složení školské rady na volební období 2018 – 2020

Členové:
Mgr. Ilona Lukášková, tel.: 734630450
ilonice@centrum.cz – zástupce zřizovatele
Dagmar Kožnarová, tel.: 724379831
DKoznarova@seznam.cz – zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků
Mgr. Gabriela Sedlářová – zástupce pedagogických pracovníků

 

Složení školské rady na volební období 2015 – 2017

Předseda:
doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D., tel.: 731681340
pavel.starha@seznam.cz – zástupce zřizovatele
Členové:
Dagmar Kožnarová, tel.: 724379831
DKoznarova@seznam.cz – zástupce zákonných
zástupců nezletilých žáků
Mgr.Bc. Leona Vejrostová – zástupce pedagogických
pracovníků