Členové

Složení školské rady na volební období 2023 – 2025

Předseda:
Ing. Ivona Klusáková , tel.: 723 145 244, ivona.doubkova@gmail.com – zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků

Členové:
Leoš Ondráček , tel.:728185241 – zástupce zřizovatele
Mgr. Gabriela Sedlářová – zástupce pedagogických pracovníků