ŠPP

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Personální obsazení

Vedoucí ŠPP: Mgr.Bc. Leona Vejrostová
tel.: 734 501 270
vejrostovaleona@seznam.cz
Konzultace: pondělí 6.30 – 7.00 a dle domluvy

Výchovná poradkyně: Mgr.Bc. Leona Vejrostová
Metodik prevence: Mgr. Iva Sýsová
Program poradenských služeb ve škole
Minimální preventivní program
Krizový plán

Poskytování poradenských služeb ve škole vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.