Projekt Extra třída

Vše začalo na konci školního roku – v červnu 2019. Naše škola se přihlásila do projektu, který vypsal MAP Tišnov.  Jeho cílem bylo vymyslet zlepšení školy nebo místa, kde žijeme, vyzkoušet si práci na projektu a získat 20 000 Kč. Naše škola byla vybrána a žáci tehdejší deváté třídy – Martin Rössler, Adéla Bednářová, Natálie Štarhová a Vojtěch Jedlička se začali na projektu podílet.

Vymysleli, jak by se dal ve škole předělat jeden nevzhledný kabinet na místo, kde by mohli o přestávkách společně trávit volný čas. Nazvali ho „Zašívárna“. Projekt byl podpořen ve fázi realizace částkou 20 000 Kč. Termín pro realizaci byl stanoven na jaro 2020, kdy se mělo ve velkém sále tišnovské knihovny konat setkání zástupců žákovských parlamentů ze základních škol v ORP Tišnov. Zde by žáci prezentovali svůj projekt a jeho realizaci. 

V době koronavirové krize a uzavření škol se projekt pozastavil. Žáci ho nemohli představit, ale natočili video, jak se jim vše podařilo. Konečně v letošním školním roce – v říjnu 2021 – se vše podařilo a dlouho plánované a několikrát odložené setkání zástupců žákovských parlamentů se uskutečnilo.

Naši bývalí žáci – Natálie Štarhová a Vojtěch Jedlička – zdařile odprezentovali svoji Zašívárnu a podělili se o své zkušenosti při její realizaci. Tímto jim moc děkuji, že si udělali čas a svoji práci v bývalé základní škole ukázali.

Leona Vejrostová