Jak druháci uspávali broučky

Je 27. října, krásný podzimní podvečer. Scházíme se společně s dětmi a jejich rodiči u fotbalového hřiště, abychom strávili příjemně společné chvíle. Vždyť doteď jsme  řešili pouze školní záležitosti a k běžnému popovídání nebyla příležitost. Dětem se v rukou pohupují lampióny, lucerničky, některé si přinesly i baterky, Luizinka nás ještě pojistila svítícími náramky. V baťůžcích si děti nesou vlastnoručně vyrobené broučky, které dnes uloží k zimnímu spánku. Naše cesta vedla podél řeky Svratky do Černvíra. Během ní děti plnily nejrůznější přírodní úkoly a za zpěvu ukolébavky uložily do listí svoje broučky k zimnímu spánku. Protože nastala cestou úplná tma, děti musely s rodiči ujít i stezku odvahy. Byla to naše první společná akce a určitě vydařená. Velké poděkování patří paní Jírové a Grycové, které se mnou celou akci připravovaly. A kolik se nás vlastně sešlo? 21 dětí, 20 dospělých a 2 psi.

Jana Tomanová