Celé Česke čte dětem

I v letošním školním roce jsme následovali tradici a opět jsme se zapojili do celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem. Ve spolupráci s Kulturní komisí městyse Nedvědice jsme pro žáky uspořádali dvě setkání, na kterých učitelé četli dětem.

V krásném prostoru místní obřadní síně přečetly ve středu 1. března paní učitelky z mateřské školy Olga Dudáková a Ludmila Havránková příběh z Karafiátových Broučků. Následující středu, 8. března, předčítaly paní učitelky základní školy Eva Nedomová, Dominika Štarhová a Eva Zemanová Kratochvílovy Hloupežníky. Samotnému čtení předcházely jednak informace o spisovatelích a ilustrátorech, jednak doporučení na další knihy zmíněných autorů. Zazněly tipy na výlet do Síně rodáků v Jimramově, po Naučné stezce Jana Karafiáta či k pomníku Broučků nedaleko Koníkova. Paní učitelky nezapomněly ani na aktivní zapojení posluchačů a v průběhu čtení dávaly dětem doplňující otázky, aby aktivizovaly jejich představy a prožitek z příběhu.

Pro všechny přítomné bylo připraveno drobné občerstvení a pro děti úkoly, do nichž se mohly dle libosti zapojit. Malovali se broučci, vyráběli se robotíci. Děti odcházely s drobným dárkem, se sladkostmi a hlavně s úsměvem na tváři. Obě čtenářská setkání se vskutku vydařila. Velmi nás těší pozitivní ohlasy, které se k nám dostávají. I v dalších letech budeme rádi nápomocni při realizaci nových setkání s knihou a podpoříme akci Celé Česko čte dětem.