Velikonoční hledání vajíček 5. 4. 2023 

Velikonoční hledání vajíček je zvyk, který se dodržuje v mnoha zemích světa. V současné době se těší čím dál větší oblibě i u nás. V letošním roce jsme si my, vychovatelky, zahrály na velikonočního zajíčka a dětem po školním dvoře rozmístily vajíčka, která děti musely najít. Nejlepší hledači, byli odměněni sladkou drobností. 

Za vychovatelky ŠD Hana Bublánová