6. třída

Třídní: Mgr. Eva Čechová (eva.cechova@zsnedvedice.cz)

       Č – Český jazyk                      Inf – Informatika                                      Če – Mgr. Eva Čechová                      T – Ing. Jiří Toman
       M – Matematika                    VV – Výtvarná výchova                           Ch – Mgr. Eva Chalupníková             VK – Mgr. Kateřina Vejrostová
       A – Anglický jazyk                 HV – Hudební výchova                           Ne – Mgr. Eva Nedomová                  ZeE – Bc. et Bc. Eva Zemanová
       D – Dějepis                             OV – Občanská výchova                         Pu – Mgr. Petr Punčochář
       Př – Přírodopis                       TV – Tělesná výchova                              SG – Mgr. Gabriela Sedlářová
       Z – Zeměpis                            Pč – pracovní činnosti                             Sý – Mgr. Iva Sýsová
       F – Fyzika