9. třída


Třídní: Ing.  Jiří Toman (jiri.toman@zsnedvedice.cz)

       Č – Český jazyk                                        Inf – Informatika                                                   Če – Mgr. Eva Čechová                          
       M – Matematika                                      VV – Výtvarná výchova                                        Ch – Mgr. Eva Chalupníková                 
       A – Anglický jazyk                                   HV – Hudební výchova                                        SG – Mgr. Gabriela Sedlářová                 
       N – Německý jazyk                                 OV – Občanská výchova                                      Pu – Mgr. Petr Punčochář         
       D – Dějepis                                               TV – Tělesná výchova                                          T – Ing. Jiří Toman
       Př – Přírodopis                                         PČ – Pracovní činnosti                                         VK – Mgr. Kateřina Vejrostová
       Z – Zeměpis                                              TA – Technické kreslení                                      VeL – Mgr. Leona Vejrostová
       F – Fyzika                                                  CvA – Cvičení z Anglického jazyka                    ZeE – Bc. et Bc. Eva Zemanová
       CvM – Cvičení z matematiky                 CvČ – Cvičení z Českého jazyka                         

VYUČOVACÍ HODINY
1. 7.30 – 8.15
2. 8.20 – 9.05
3. 9.20 – 10.05
4. 10.15 – 11.00
5. 11.10 – 11.55
6. 12.05 – 12.50
POLEDNÍ PŘESTÁVKA
7. 13.20 – 14.05