Informace k provozu MŠ od 10. 5. 2021

Provoz MŠ od 10. 5. 2021 je podle mimořádného opatření MZ ČR obnoven pro všechny děti bez povinnosti testování a nošení roušek.

MŠ bude fungovat za zvýšených hygienických opatření podle Manuálu pro provoz škol. Dítě proto do MŠ doprovází pouze jedna dospělá osoba, která do budovy vstupuje s ochranou dýchacích cest – respirátorem nebo nanorouškou.

Prosíme rodiče, aby velmi zodpovědně zvážili zdravotní stav dítěte a v případě i malých potíží ho raději nechali z preventivních důvodu doma. Chrání tak zdraví svého dítěte i všech ostatních.