Informace o provozu mateřské školy od 12. dubna 2021 – aktualizováno 30. 4. 2021

Provoz MŠ od 12. 4. 2021 je podle mimořádného opatření MZ ČR obnoven pouze pro předškoláky a pro rodiče dětí vybraných profesí.

Podmínkou účasti dítěte na prezenční výuce je testování jedenkrát týdně antigenními testy.

Testovací místo je přízemí MŠ. Dítě doprovází pouze jedna dospělá osoba.

Děti z MŠ přichází k testování s ochranou dýchacích cest – chirurgickou rouškou, zákonný zástupce s respirátorem. Dítě si může odložit ochranu dýchacích cest, až po negativním testu.

Doba testování a vyhodnocení testu se pohybuje mezi 10 – 15 minutami, počítejte proto s dostatečným časem pro ranní předání dítěte. Testovat se začíná od 6:15 hod.

V případě, že výsledek preventivního testu bude pozitivní, vystavíme potvrzení o pozitivním výsledku testu dítěte s uvedením dne a času provedení testu, dítě musí opustit školu a jeho zákonný zástupce je povinen informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb praktického lékařství pro děti a dorost.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ty, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Pokud s testováním nebo ochranou dýchacích cest nesouhlasíte, nebude Vašemu dítěti umožněna osobní přítomnost v mateřské škole. Vaše dítě bude mít omluvenou absenci.  V takovém případě však nebude zajišťována distanční výuka. Pokud to organizační možnosti školy dovolí, můžeme poskytovat nepřítomným dětem materiály pro výuku.

Prosíme rodiče, aby velmi zodpovědně zvážili zdravotní stav dítěte a v případě i malých potíží ho raději nechali z preventivních důvodu doma. Chrání tak zdraví svého dítěte i všech ostatních.