Informace pro rodiče prvňáčků

Co potřebuje budoucí prvňáček umět a dovednosti,
které je třeba procvičovat:

1.Psychosomatický rozvoj:

 • schopnost koncentrace ( alespoň 10 minut udržet pozornost)
 • pravidelný režim
 • pracovní návyky ( zůstat u úkolu a dokončit ho)

2. Hrubá motorika:

 • poskoky, házení míčem, běh

3. Jemná motorika:

 • hodně kreslit, správně držet tužku
 • práce s papírem ( mačkání, trhání, stříhání, lepení…)
 • navlékání korálek, zavazování tkaničky
 • vybarvování obrázků – omalovánky
 • skládání puzzlí, kostek,..

4. Poznávací rozvoj, rozvoj vnímání

 • zrakové – nahoře, dole, před, za, uprostřed, nad, pod, vpředu, vzadu – umí barvy
 • sluchové – rozeznávat slabiky ( slyšet, co je na začátku, uprostřed, na konci slova, vytleskávání, hledání slov se stejnou hláskou
 • předčíselné pojmy- méně, více, stejně, větší, menší, umět přiřadit čísla k předmětům nebo obrázkům
 • rozvoj řeči – srozumitelná a správná výslovnost – slovní zásoba ( vypravování pohádek, umět popsat např. pokoj, seřazování obrázků podle děje)
 • rozvoj paměti – dítě by mělo udržet v paměti 5 – 7 slov
 • orientace v čase a v prostoru – včera, dnes, zítra, adresa
 • znát – co děláme ráno, v poledne, večer, co se děje na jaře, v létě,……..

Prvňáček velmi dobře zvládne:

 • rychlé obouvání, zouvání, zašněrování bot
 • oblékání a svlékání, skládání věcí, rozepínání a zapínání částí oblečení
 • manipulace s aktovkou
 • dodržování základů osobní hygieny
 • zdravit, požádat o něco, poděkovat
 • znalost adresy