Informace pro rodiče

Konzultace pro rodiče
Každý čtvrtek 13.00 – 13.45 hodin

Plavecký výcvik

Od 1. 4. do 19. 6. ( pondělí)

Místo konání: Nové město na Moravě

Odjezd: 8.30 h

Návrat: asi 11.45 h

Dopravní hřiště

26.4. 2019 (pátek)

Místo konání:  Nové Město na Moravě

Odjezd: 7.15 h

Návrat: asi ve 12 h

Fotografování – 29. 5. 2019

Cena společné fotografie – 27 Kč.

Výlet

5. 6. 2019 ( středa)

Trasa : Karlov ( sklárna) – Veselý kopec (skanzen)

Bližší informace budou včas sděleny.

Přehled akcí 3. třídy duben – červen

25. 4. –   27. 6. Plavecký výcvik
4. 5. –     exkurze do Porta coeli v Předklášteří
11. 5. –     Zdravé svačinky
18. 5. –    Preventivní program na téma kouření ???
Den s Policií ČR
29. 5. –   Zájezd na divadelní představení do divadla Radost v Brně
8. 6. –      Výlet – Moravský kras
22. 6. –    Zahradní slavnost

Bližší informace k jednotlivým akcím budou včas sděleny.

Středa 20. 12. vycházka ke krmelci

Odcházíme v 10 h, návrat asi ve 12.15 h. S sebou vhodné oblečení a obutí, krmení  pro zvířata (seno, jablka, kukuřice, mrkev…).

Pátek 22. 12.

Učíme se jenom 1. a 2. hodinu, v průběhu 3. a 4. vyuč. hodiny vánoční besídka. Končíme v 11 hodin.

Příběhy našeho kraje

• Společná akce dětí 3. třídy a jejich rodičů
• Koná se ve středu 8. listopadu v 16 h v areálu 3. třídy ZŠ
• Bude to vzájemné čtení pověstí o našem kraji s následným kvízem a vytvořením Pernštejnského tisu
• Potřebovat budete: psací potřeby, nůžky, lepidlo, přezůvky
• Všechny své rodiče srdečně zvou třeťáci