IX. třída – učivo na dobu uzavírky základní školy

Český jazyk – aktualizováno 25. 5.

Anglický jazyk – aktualizováno 25. 5.

Německý jazyk – aktualizováno 25. 5.

Matematika – aktualizováno 25. 5.

Dějepis – aktualizováno 25. 5.

Občanská výchova – aktualizováno 18. 5.

Fyzika – aktualizováno 25. 5.

Chemie – aktualizováno 13. 5.

Zeměpis – aktualizováno 4. 5.

Přírodopis – aktualizováno 25. 5.

PČ – hoši – aktualizováno 26. 3.

Cvičení z matematiky – aktualizováno 25. 5.