IX. třída – učivo na dobu uzavírky základní školy

Český jazyk – aktualizováno 15. 6.

Anglický jazyk – aktualizováno 15. 6.

Německý jazyk – aktualizováno 25. 5.

Matematika – aktualizováno 15. 6.

Dějepis – aktualizováno 15. 6.

Občanská výchova – aktualizováno 18. 5.

Fyzika – aktualizováno 15. 6.

Chemie – aktualizováno 15. 6.

Zeměpis – aktualizováno 15. 6.

Přírodopis – aktualizováno 15. 6.

PČ – hoši – aktualizováno 26. 3.

Cvičení z matematiky – aktualizováno 15. 6.