Kontakty

Základní škola a Mateřská škola Nedvědice,
okres Brno – venkov, příspěvková organizacemapa

Adresa:
Nedvědice 80
592 62

IČO: 43380107

Tel.: 566 566 223, 603 200 832

E-mail:  skola@nedvedice.cz

ID datové schránky: zfkmfnc

Bankovní spojení školy:  č. ú.: 7601003604/0600

Ředitelka školy                                           Zástupce ředitelky:
Mgr. Eva Šimečková                                                    Mgr. Petr Punčochář
Tel.: 566 565 223                                                          Tel.: 603 200 832, 566 566 223
E-mail: reditelkazsnedvedice@seznam.cz         E-mail: puncochar.petr@gmail.com

Účetní                                                                           Vedení pokladny
Lenka Prokopová                                                          Soňa Packová
E-mail: nemcova.ucto@centrum.cz

ŠD, vedoucí vychovatelka                              MŠ, vedoucí učitelka
Eva Zemanová                                                          Alena Slámová
Tel.: 566 565 224, 734 530 003                            Tel.: 731 658 649
E-mail: evazemanova46@seznam.cz                  E-mail: ms@nedvedice.cz

Vedoucí ŠJ                                                          Výchovná poradkyně:
Soňa Packová                                                           Mgr.Bc. Leona Vejrostová
Tel.: 566 566 137                                                     tel.: 734 501 270
E-mail: packovazs@seznam.cz                             E-mail: vejrostovaleona@seznam.cz