Placení obědů

předem, vždy do konce předcházejícího
měsíce (např.: obědy za září se platí do konce srpna).
Prosíme o bezhotovostní platbu na účet:
218333780/0600

Cena obědu ZŠ:
dítě 7 – 10 r.:       22 Kč,
dítě 11 – 15 r.:       25 Kč,
dítě nad 15 let:   26 Kč.

Stravné MŠ:
……………………..   děti 3-6 roků                   děti 7-10 roků
– přesnídávka           8 Kč                               9 Kč
– oběd                      20 Kč                            22 Kč
– svačinka                  7 Kč                              7 Kč
Celkem                     35 Kč                            38 Kč