Platby od začátku školního roku

Placení obědů – pozor už v srpnu
předem, vždy do konce předcházejícího měsíce (např.: obědy za září se platí do konce srpna).
Prosíme o bezhotovostní platbu na účet: 218333780/0600

Placení školní družiny – od září
Poplatek za školní družinu na školní rok prosíme zasílat na účet školy č. 7601003604/0600. Do zprávy pro příjemce napsat jméno a třídu dítěte /např. Novák Jan 1. – ŠD/.
Možnosti:
1 000,- Kč na celý školní rok: září – červen /splatnost do konce září/
400,- Kč září – prosinec /splatnost do konce září/
a 600,- Kč leden – červen /splatnost do konce ledna/
hotově za jednotlivé měsíce vedoucí vychovatelce /za září v září/

Placení školného v MŠ – od září
200,-Kč/měsíc je třeba platit do 15. dne v měsíci(na září v září) č. účtu: 7601003604/0600