VIII. třída – učivo na dobu uzavírky základní školy

Český jazyk – aktualizováno 15. 6.

Anglický jazyk – Myslivcová – aktualizováno 15. 6.

Anglický jazyk – Punčochář – aktualizováno 15. 6.

Německý jazyk – aktualizováno 15. 6.

Matematika – aktualizováno 15. 6.

Dějepis – aktualizováno 15. 6.

Občanská výchova – aktualizováno 8. 6.

Fyzika – aktualizováno 15. 6.

Chemie – aktualizováno 15. 6.

Přírodopis – aktualizováno 15. 6.

Zeměpis – aktualizováno 22. 6.

Hudební výchova – aktualizováno 30. 3.

Informatika – aktualizováno 24. 4.