VIII. třída – učivo na dobu uzavírky základní školy

Český jazyk – aktualizováno 25. 5.

Anglický jazyk – Myslivcová – aktualizováno 25. 5.

Anglický jazyk – Punčochář – aktualizováno 25. 5.

Německý jazyk – aktualizováno 25. 5.

Matematika – aktualizováno 25. 5.

Dějepis – aktualizováno 25. 5.

Občanská výchova – aktualizováno 25. 5.

Fyzika – aktualizováno 25. 5.

Chemie – aktualizováno 18. 5.

Přírodopis – aktualizováno 25. 5.

Zeměpis – aktualizováno 25. 5.

Hudební výchova – aktualizováno 30. 3.

Informatika – aktualizováno 24. 4.