Vybavenost školy

  • Moderní jazyková učebna s PC,
  • učebna přírodopisu, učebna fyziky a chemie, učebna hudební výchovy, učebna výtvarné výchovy, cvičná kuchyň,
  • interaktivní tabule + PC v každé třídě,
  • školní hřiště s hracími prvky a smyslovým chodníkem,
  • školní hřiště určené k výuce tělesné výchovy (za školou),
  • pozemky určené pro výuku pěstitelských prací s bylinkovou zahrádkou, dílny,
  • tělocvična v budově školy,
  • pro žáky 1. stupně tři oddělení školní družiny,
  • školní jídelna.