Zaměření výuky

Všeobecné.

  • Od 3. třídy výuka anglického jazyka a od 7. třídy německého jazyka.
  • Od 5. do 9. třídy výuka informatiky v každém ročníku. 
  • V 8. třídě 1 hodina a v 9. třídě 2 hodiny povinně volitelných předmětů (např. sportovní aktivity, technika administrativy, cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka, technické kreslení). Nabídka sportovních zájmových útvarů na 2. stupni (např. florbal, basketbal, funkční trénink).