Exkurze 8.A na SŠ v Brně

      Ve čtvrtek 14.1. 2016 se 8.A vypravila na exkurzi do Brna. Cílem exkurze byla návštěva SŠSE Brno, Trnkova. Vlakem jsme dojeli do Židenic, kde jsme přestoupili na autobus, který nás dovezl ke střední škole. Zde se nás ujal pan Ing. Prokop. Během hodiny nám názorně ukázal a popsal, na jakém principu fungují „hračky“, které si sám vyrobil. Většinu z nich prezentoval na výstavách nejen v ČR, ale i ve světě. Protože název akce, které se osmáci zúčastnili, byl „Fyzika hrou“, mohli si žáci sami některé fyzikální pokusy vyzkoušet. Mezi nejzajímavější vystavené „exponáty“ určitě patřila autodráha na ruční pohon, model větrné elektrárny, da Vinciho most, mikroskop na technické miniatury, výroba el. proudu „točením“, silný magnet, elektrické dělo a další. Ve druhé části této exkurze nás paní (bývalá absolventka této školy) provedla po některých strojních, svářečských a elektromechanických dílnách. Zde jsme mohli vidět, jak probíhá praktická výuka na této střední škole.
Myslím si, že i když část fyzikálních pokusů byla z „elektřiny“, která je probírána
v 9. ročníku, tak pro osmáky byly předvedené ukázky zajímavé a mnohé žáky zaujaly. Zvláště, když si je mohli sami vyzkoušet. Protože tito žáci budou za rok přemýšlet o možnostech dalšího studia, třeba někoho z nich (zvláště z chlapců) některý z oborů, které tato škola nabízí, zaujal a bude mu námětem při jeho rozhodování.
Ing. Jiří Toman

Foto z exkurze

Leave a Reply