Karel IV. očima nedvědických žáků

700 let od narození Karla IV. se pro naši školu stalo velkou výzvou. V průběhu dubnového a květnového měsíce začala v prostorách školy vznikat naše malá výtvarná galerie, která je věnována Otci vlasti. Všichni jsme pracovali s ohromným nadšením a výtvarné tvoření pro nás bylo velkou zábavou. Bez znalostí o životě tohoto moudrého a vzdělaného panovníka bychom se neobešli, a proto děti získávaly informace nejen z vyučování, ale i vlastním badatelským přístupem, četbou a třeba i návštěvou Karlštejna.IMG_2308

K výtvarnému tvoření jsme využívali nejrůznější materiál a techniku. Výrobu figurín, práci se slaným těstem a hlínou či kašírování jsme si opravdu užili.

Nejmladší spolužáci postavili podhradí Karlštejna, nezapomněli na kejklíře a zvířata. Pro císaře připravili číše a poháry, něco dobrého na středověký stůl, erby rytířů i orloj. Nezalekli se ani hradních duchů a strašidel.

  Starší žáci vytvořili Karla IV. a všechny jeho ženy, osobního šaška, královský kočár se spřežením, obraz Karlštejna ze 14. století, mapu českého království s pečetí, strom života krále, portréty urozených pánů a dam, obraz štvanice. Královskou hostinu s bohatou tabulí, na které nechybějí oblíbené pokrmy panovníka i dobové recepty, psa čekajícího na nějakou tu odhozenou kostičku.

  Fantazii se meze nekladou, a tak jsme pozvali Karla IV. do našeho století. Jaké by to asi bylo, kdyby navštívil Karlův most plný turistů, setkal se s prezidentem nebo navštívil naši školu? Otci vlasti jsme napsali dopisy o tom, jaké je naše 21. století. Proč jej obdivujeme a položili jsme mu mnoho otázek….

  Malou výtvarnou galerii jsme vytvořili nejen pro naši radost. Proto budeme rádi, když se  na  společnou práci nedvědických žáků přijdete podívat.

Eva Nedomová

Galerie

Leave a Reply