Taneční soutěž

Na naší škole působí pod vedením Radky Večeřové dva kroužky tanečního aerobiku, které navštěvují děti v mateřské škole a děvčata na základní škole.
Ve středu 10. 5. proběhla ve Žďáře nad Sázavou taneční soutěž, kde mohly předvést, co se během školního roku naučily. Představila se tři naše družstva.
Děvčata ve složení Havigerová Gábina, Čepičková Sabina, Prudká Nikola, Štarhová Natálie, Štarhová Amálie, Halvoníková Sabina, Navrátilová Simona vybojovala 1. místo v kategorii starších žáků. Byla prostě nejlepší!
Mladší žákyně (smíšené družstvo z 2. – 6. roč.) skončily na 4. místě a děti z mateřské školy obdržely čestné uznání.
Velká gratulace všem zúčastněným a pochvala za vzornou reprezentaci školy!!!

Eva Šimečková
ředitelka školy

Tato taneční soutěž pro nás byla velkým zážitkem. Nečekaly jsme, že získáme 1. místo.
V naší kategorii byla spousta dobrých tanečních skupin. Doufáme, že se nám takto povede i na dalších soutěžích. Naše velké poděkování patří paní učitelce Radce Večeřové, která nás v tanečním kroužku učí a má s námi velkou trpělivost. Poděkování patří také naší paní ředitelce, která nás hodně podpořila. Celé jsme si to velmi užily!

vítězky

IMG_6942 IMG_6939 IMG_6938 IMG_6936 IMG_6933 IMG_6932 IMG_6931 IMG_6928

Leave a Reply