12. 10. Drakiáda 3. třídy

Bylo krásné podzimní odpoledne a na louce u nedvěd

ické čističky se sešlo kolem čtyřiceti účastníků Drakiády. Jedná se o jednu z dalších společných akcí dětí 3. třídy a jejich rodinných příslušníků. I když ten správný dračí vítr tentokrát moc nefoukal, přece jenom občas zadul a nejrůznější draci se aspoň na chvíli mohli prohánět po obloze. Akce byla podařená – děti se mohly sejít i mimo vyučování a rodiče – ti si na tomto setkání mohli pěkně popovídat a vyměnit nejrůznější zkušenosti.
                                                                                                                                                   Jana Tomanová